Wednesday, November 28, 2007

Vad får jag göra?

I går kväll var jag på en föreläsning anordnad av Lärarnas Riksförbund. Föreläsare var deras förbundsjurist Kristina Rollbäck, som var suverän. Föreläsningen handlade om vilket ansvar och vilka befogenheter man har som lärare. Det var jätte intressant men samtidigt lite skrämmande. Jag insåg att gränsen för vad man får och inte får göra många gånger är hårfin, vilket Kristina höll med om. Som lärare har jag till exempel rätt att ta tag i en elev och fösa honom/henne. Men förfaringssättet ska vara milt. Men riktigt var gränsen går är inte solklar. Så om jag av någon anledning måste ta tag i en elev så finns alltså risken att jag kan bli polisanmäld. Scary....

No comments:

Glöm aldrig det goda som kommer ur svårigheter. Det är bevis på din förmåga och ger självtillit när du står inför nya hinder / Paulo Coelho