Thursday, January 31, 2008

Ett litet tips!

När du diskar:
Sätt i proppen istället för att stå där som ett fån och undra varför det inte fylls på med vatten!

No comments:

Glöm aldrig det goda som kommer ur svårigheter. Det är bevis på din förmåga och ger självtillit när du står inför nya hinder / Paulo Coelho