Friday, March 21, 2008

Boknörd?

Hittade detta test hos fröken Isakson, och naturligtvis var jag tvungen att göra det. Gör det du också, här.

1 comment:

Anonymous said...

See here or here

Glöm aldrig det goda som kommer ur svårigheter. Det är bevis på din förmåga och ger självtillit när du står inför nya hinder / Paulo Coelho