Saturday, May 08, 2010

Lördagsmys!

Lördagsmys!
Glöm aldrig det goda som kommer ur svårigheter. Det är bevis på din förmåga och ger självtillit när du står inför nya hinder / Paulo Coelho