Sunday, June 27, 2010

På väg till Västkusten...

På väg till Västkusten...

No comments:

Glöm aldrig det goda som kommer ur svårigheter. Det är bevis på din förmåga och ger självtillit när du står inför nya hinder / Paulo Coelho