Sunday, June 27, 2010

Rast vid Brahehus.

Rast vid Brahehus.

No comments:

Glöm aldrig det goda som kommer ur svårigheter. Det är bevis på din förmåga och ger självtillit när du står inför nya hinder / Paulo Coelho