Wednesday, June 27, 2012

A love story...


Jag har skrivit om det förut här, min fascination för Marie Antoinette och franskt 1700-tal. Marie Antoinette var en person som var avskydd och hatad av det franska folket, en utböling eftersom hon var Österrikisk-Ungersk prinsessa. Bortgift med Frankrikes kronprins för att skapa en allians mellan de båda länderna. Hennes enda uppgift var att ge Frankrike en tronarvinge, en uppgift som satte hård press på henne. Min fascination gjorde att jag inte kunde låta bli att köpa boken "Axel von Fersen och drottning Marie Antoinette" av Margareta Beckman när den fanns på bokrean i våras, en bok som skildrar den franska drottningens kärleksaffär med den svenske adelsmannen Axel von Fersen. Boken skildrar inte bara deras långa kärlekshistoria utan är också en spännande skildring av franska revolutionen ur den franska kungafamiljens perspektiv. Man får också en helt annan bild av den avskydda Marie Antoinette, en bild som den allmänna historieskildringen inte ger. Margareta Backman har som forskare fått unikt tillträde till franska riksarkivet och fått läsa Marie Antoinettes brev i original. Jag måste säga att jag älskade varenda sida av denna bok, hur deras kärlekshistoria skildrades men framför allt att man fick en helt annan bild av både Marie Antoinette men också den franska revolutionen än den som skildras i skolans historieböcker. Så älskar du historia, Marie Antoinette eller Frankrike så kan jag varmt rekommendera denna underbara lilla bok. 


"I vilket förfärligt tillstånd befinner sig inte detta sköna land. Det finns ingen lydnad inför lagarna, ingen vördnad inför religionen, som existerar bara till namnet. Folket har fått känna sin makt och begagnar den brutalt. Kungen är fortfarande fånge i Paris. Hans ställning och drottningens - hon känner mycket djupare än han - är förfärlig. Hon har visat och visar alltjämt ett sådant mod att hon har många vänner" (s 127) skriver Axel i ett brev hem till sin far i Sverige. 

No comments:

Glöm aldrig det goda som kommer ur svårigheter. Det är bevis på din förmåga och ger självtillit när du står inför nya hinder / Paulo Coelho